Лични данни

Първата спирка на новите потребители. Място за предложения, съвети, критика.

Лични данни

Мнениеот Root » 2012-6-17

"Според чл. 2, ал. 1 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци, свързани с неговата физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна или социална идентичност.

За да се считат определени данни за лични данни по смисъла на ЗЗЛД, те трябва да дават възможност за идентифициране на едно физическо лице или чрез идентификационен номер, или чрез специфичен признак. Такъв идентификационен код би представлявал единният граждански номер (ЕГН) на лицето, който е административен идентификатор на подлежащите на регистрация физически лица. Това е уникален номер, чрез който физическите лица се определят еднозначно, съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация. При положение, че не се изисква предоставяне на ЕГН за регистрация във форума, в него не се събира информация, представляваща лични данни.

Двете имена на лицето не могат да се приемат за специфичен белег, който позволява пряко или непряко то да бъде идентифицирано. Според чл. 9 от Закона за гражданската регистрация името на българските граждани се състои от три части и дори изписано в цялост (собствено, бащино, фамилно), не дава възможност за еднозначно определяне на това лице. В този смисъл регистрирането с посочване на двете имена не представлява събиране и обработване на лични данни. Освен това администраторът на форума не изисква представянето на каквито и да било документи, удостоверяващи верността на данните, вписани от потребителите.

Анализът на дефиницията на личните данни и на обема на изискваната за регистрация във форума информация води до това, че не се събират лични данни на потребителите. Съгласно изричната разпоредба на чл. 4, ал. 1, т. 2 на Закона за защита на личните данни обработването на лични данни е допустимо с изричното съгласие на физическото лице, за което се отнасят данните (титуляра на данните).

Всякакви спекулации и необосновани твърдения в смисъл, че се нарушава българското законодателство, биха могли да бъдат тълкувани като уронване на престижа и доброто име на лицата, срещу които се отправят. "
Светлозар Добрев
Способен съм на всичко човешко! Kойто ме надмине, не е човек!

Върни се в “Правилата от небесата”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 0 госта